pricina

22. července 2011 v 19:07 | lentilka |  ♥Ana-Mia♥

PRICINA VZNIKU PPP

CLANOK JE PREDNADSTAVENY V CC

Ako sa zhoduje väčšina autorov, okrem redukčných diét neexistuje vlastne žiadny spoločný faktor, ktorý by signifikantne ovplyvňoval vznik porúch príjmu potravy. Ich výskyt ovplyvňuje celá rada príčin - sociálne, biologické, osobnostné aj rodinné faktory. Hovorí sa o bio-psycho-sociálnej podmienenosti. PPP sa pravdepodobne zovíjajú ako "dôsledok komplexného pôsobenia biologických, psychických a sociálnych faktorov, v rámci interakcie určitých dispozícií so záťažovými vplyvmi.
.
Vágnerová (2004) uvádza tieto možné príčiny rozvoja PPP:
Jedním možným dôvodom môže byť genetická dispozícia. V prevádzaných študiách bol v rodinách pacientov s PPP zistený vyšší výskyt chorôb. Podľa jednej štúdie sú napr. sestry anorektických pacientiek postihnuté 5krát častejšie ako zbytok populácie. V tomto prípade sa ale nedá vylúčiť ani vplyv sociálnych faktorov.
Ako ďalšie bývajú uvádzané biologické dispozície. Uvádzané bývajú predovšetkým zmeny funkcie bypotalamu. Ten je dôležitý hlavne pre reguláciu príjmu potravy. To sa prejavuje predovšetkým v situáciách zvýšeného stresu. Ku vzniku porúch môže viesť tiež narušenie systémov, ktoré regulujú pocity sýtosti a hladu. Za možný predpoklad vzniku bulímie je považovaný centrálny nedostatok serotonínu.
Vývojovo podmienené špecifické záťaže - Tieto záťaže spojené predovšetkým s dospievaním, môžu tiež viesť k rozvoju porúch. Môže sa jednať jednak o zmeny biologické a psychické, ale tiež o sociálne podmienené zmeny, napr. prestup na inú školu, zmena bydliska a i. Toto obdobie je rizikové hlavne pre vznik mentálnej anorexie. Prináša totiž biologické zmeny a záťaž spôsobenú emancipáciou od rodiny, rozvojom vlastnej identity a prijatím ženskej role, vrátane sexuality. Pre niektoré dievčatá je toto obdobie nepríťažlivé a príliš náročné a nedokážu sa s tým vyrovnať. Anorexia sa dá potom chápať ako prejav akcentovane asketického postoja. Podľa Anny Freudovej je asketizmus častým obranným mechanizmom dospievajúcich, pretože im umožňuje potláčať nežiadúce pudové tendencie, s ktorými si nevedia rady, a udržiavať tak osobnostnú rovnováhu.
Odmietanie ženskej role - Niektoré teórie zdôrazňujú odmietanie ženskej role a sexuality, ktorá je s nimi spojená. Dievčatá trpiace anorexiou nepovažujú ženskú rolu za žiaducu a vyvoláva v nich strach a odpor. Preto sa jej snažia vyhnúť. Pri extrémnej strate hmotnosti sekundárne pohlavné znaky miznú a objavuje sa amenorea, celkovo ich postava nevyzerá žensky.
.
"Anorektičky a bulimičky trpia neurotickým strachom zo sexu, ktorý sa v puberte prejavuje zúfalou snahou odstrániť zo svojho tela stále viditeľnejšie pohlavné znaky. Niektoré ženy týmto strachom naozaj trpia, ale v niektorých prípadoch to nespôsobuje ich vlastný strach zo sexu, ako skôr strach z toho, že ostatní si ich všimnú a budú ich považovať za pohlavne príťažlivé." Podľa Hornbachera (1998) hrá v roli i vek, v ktorom dôjde k nástupu pubeerty. Raný počiatok puberty môže u niektorých dievčat spôsobiť náchylnosť k PPP.
.
Dysfunkčné rodinné vzťahy - Jednou z možných príčin vzniku PPP môžu byť tiež dlhodobo dysfunkčné rodinné vzťahy. "V týchto rodinách bývajú príliš rigidné vzťahy medzi jednotlivými členmi, s tendenciou k hyberprotektivite a vzájomnej manipulácii, bez možnosti jasného vymedzenia pozície každého jedinca. Typická je neschopnosť riešiť konflikty, vecne komunikovať a prijímať rozhodnutia. Často sa jedná o rodiny, ktoré sú orientované predovšetkým na výkon a úspech, ktorý očakávajú od všetkých ich členov. Pokiaľ sa dospievajúci chce od rodiny osamostatniť, rodina na to reaguje úzkostne a snaží sa o udržanie súčasného stavu. Dieťa pre ne predstavuje prvok, ktorý pomáha udržiavať rovnováhu. Anorexiu je potom možné interpretovať ako prejav pasívnej vzpury obmedzenej na oblasť jedla, pretože v inej oblasti táto vzpura možno nieje. Veľká časť anorektičiek pochádza z rodín, kde sa kládol veľký dôraz na dokonalosť a nadmernú sebakontrolu. Veľkou rolu hrá tiež nízke sebahodnotenie dievčať.
Podľa Kocúrkovej je dôležitým faktorom tiež vzťah medzi dcérou a matkou. "Matky anorektických pacientiek sú charakterizované ako málo empatické, perfekcionistické, zdôrazňujúce dodržiavanie pravidiel a dosahovanie dobrého výkonu, k dcéram sú často kritické a zároveň hyperprotektívne". Oni sami majú problém so svojim sebavedomím a sú závislé na hodnotení okolia. Problém nastáva, keď sa nieje dospievajúca dcéra schopná z tejto väzby odpútať. Nastáva konflikt medzi potrebou nezávislosti a úzkosťou zo straty opory. Zaujímavé je, že u týchto dievčat sa vyskytujú rovnaké osobnostné charakteristiky ako u ich matiek - sú neisté a veľmi závislé na ocenení druhých ľudí. Z tohoto dôvodu sa snažia plniť všetky ich požiadavky. Dôležitým činiteľom pri vzniku choroby je rodina a predovšetkým návyky, ktoré sa v nej uplatňujú. Podľa Krcha (2001) je nebezpečný každý extrémny postoj - či už nadmerný hedonizmus, alebo naopak nadmerné sebakontrolovanie. Tieto postoje sa nemusia týkať iba samotného jedla. Výsledkom môže byť vytvorenie špatných stravovacích návykov, neprimeraný stravovací režim alebo zlý výber potravín. Dievčatá naviac často niesú schopné posúdiť, aká by mala byť ich hmotnosť, aby zospovedala ich veku a vrodeným dispozíciám.
Podľa niektorých psychológov hrá hlavnú úlohu sociálny tlak. V súčasnosti je štíhlosť žien príliš zdôrazňovaná. Dôraz na štíhlu líniu sa naviac za posledných 40 rokov markantne zvýšil. Tomu zodpovedá aj fakt, že sa behom tohoto obdobia zdvihol i počet PPP (napr. v USA sa od 60. rokov výskyt anorexie viac než zdvojnásobil).
V súčasnej dobe je kladený vysoký dôraz na štíhlosť v takmer všetkých ženských časopisoch sa čitateľkám navrhuje široké spektrum najrôznejších diet. Zdôrazňované sú zdravotné riziká nadváhy, avšak zdravotné riziká podváhy sú úplne vynechané.
Médiami reprezentovaný vzor zdôrazňuje štíhlosť ako ideál krásy a zároveň ako predpoklad atraktivity, ale i sociálneho úspechu. Oproti tomu silnejšia postava je posuchovaná ako faktor, ktorý zapríčiňuje sociálne znehodnotenie.
Mediálne prezentovaný vzor má velice blízko prepubertálnej postave - dievča je chudé, má dlhé nohy a nemá výrazné boky ani stehná. Modelky, ktoré sú v časopisoch prezentované širokej verejnosti, predstavujú z hľadiska postavy krajnosť, ktorú môže dosiahnuť len nepatrný zlomok populácie. Podľa Heinberga (1996) boli dievčatá, ktoré vyhrali v rokoch 1979 - 1988 titul Miss Amerika, 13-20% pod váhou, ktorá by zodpovedala bežnej populácii.
Je veľkým paradoxom, že zatiaľ čo priemerná populácia na váhe priberá, médiami prezentovaný vzor sa stáva ešte štíhlejším ako v minulosti. Tento aktuálny vzor je teda pre väčšinu populácie nedostupný. I napriek tomu oň väčšina dospievajúcich dievčat bojuje a usiluje sa o to. Existuje tu veľmi silná tendencia k uniformite - je žiaduce chovať sa a vyzerať podľa určitého vzorca. Pokiaľ podľa neho dievčatá vyzerajú, sú považované za atraktívne a naopak, pokiaľ sa v niečom líšia, sú vystavené negatívnemu hodnoteniu so všetkými dôsledkami. Táto tendencia ku konformite odstraňuje pochybnosti, ktoré sa vo veku adolescencie silno prejavujú. Nepriaznivo môže pôsobiť i generalizovaný názor, podľa ktorého je možné telesnú hmotnosť a proporcie ľubovoľne meniť. Nadváha potom môže byť vnímaná ako dôkaz vlastnej neschopnosti a slabej vôle. Pritom u niektorých jedincov je sklon k vyššej telesnej hmotnosti daný geneticky.
.
Jedlo stráca normálnu funkciu a je považované za zdroj ohrozenia. Zníženie telesnej hmotnosti sa stáva cieľom, na ktorý sa jedinec extrémne sústredí, pretože je presvedčený, že ho privedie k úspešnosti a k získaniu pozitívneho soc. hodnotenia.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 skinnycandy skinnycandy | Web | 22. července 2011 v 23:34 | Reagovat

ahoj, jojo zrušila. asi jsem ti to zapomněla dát  vědět, promiň! :-(

každopádně teď mě najdeš vždycky na skinnycandy.blog.cz :-)

a šunkofleky jsou zapečené těstoviny se šunkou nakrájenou na kostičky, je to mňamina :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama